Våra konsulter

Vi på CITK är verksamhetskonsulter med kompetens att hjälpa företag att bli effektivare och lönsammare genom integrerade affärs- och verksamhetssystem. 
Med en god lönsamhet och tydliga målsättningar har vi haft möjlighet att rekrytera några av de vassaste specialisterna på marknaden som har den erfarenhet och bakgrund som krävs.
Idag består CITK AB av 8 konsulter vilka också är delägare och som har en mycket hög ambition att överträffa de förväntningar våra kunder har på oss.
Vi verkar för ett bra klimat och  goda samarbeten. Bra relationer med våra medarbetare, kunder och partners är prioriterat för oss på CITK.

 

CITK 8 medarbetare.png