Hitta rätt lösning med vår arbetsmodell
Vi ritar kartan åt er när ni ska digitalisera er verksamhet vidare. Oavsett om det är i mindre projekt eller i större skala gäller det att börja i rätt ände. Det gör också att målet blir så mycket enklare att nå. Vår utgångspunkt är att den ena verksamheten inte är den andra lik, inte heller er. Just därför vet vi också hur väl vår metodik fungerar för att identifiera rätt lösning för varje verksamhetsbehov. Den har visat sig framgångsrik i åtskilliga projekt, system och integrationer. Här berättar vi mer om vår metodik.

Förstudie eller workshop?
För att verkligen identifiera era behov och närma oss de faktiska vardagsproblemen i era flöden vill vi integreras i er verksamhet. Först då kan vi snabbt förstå den och hur människorna i organisationen tänker och arbetar. Det ger oss både detaljperspektiv och god överblick.

Våra erfarna konsulter bedriver behovsanalyser för att få de rätta förutsättningarna för vår gemensamma väg framåt. Det utförs antingen i en förstudie där vi är flera konsulter från CITK som bland annat genomför intervjuer med nyckelpersoner i er verksamhet. Förstudien levereras i form av en rapport som beskriver er verksamhet, tillsammans med projektmål, direktiv, förslag på lösning, en aktivitetsplan, budget och slutligen en offert. Det ger en klar idé om målbilden och önskade effekter av arbetet. Dessutom finns en checklista med ansvarsfördelning – allt för att ni ska veta vad ni kan förvänta er längs hela vägen.

Vid mindre uppdrag och projekt räcker normalt en workshop. Under en heldag eller två halvdagar intervjuas era nyckelpersoner och gemensamma diskussioner förs om projektet som resulterar i en arbetsrapport tillsammans med en införandeplan och offert.

Rätt beslut kan tas med alla förutsättningar på plats
Med vårt gedigna förarbete tillsammans, antingen genom en förstudie eller workshop, ska alla förutsättningar finnas på plats för att ni ska kunna ta ett beslut. Förutsatt att ni vill att vi börjar arbeta tillsammans får ni en orderbekräftelse ihop med en planering framåt. Nu börjar er digitaliseringsresa på riktigt!