Scanspack Saint Gobain

Att spackla kräver sin man, att nyttja sina system rätt kräver rätt leverantörer

- Tomas Erikson

Vi är ett svenskt företag som tillverkat färdigblandat väggspackel sedan 1950-talet. Det vi inte vet om spackel är knappast värt att veta. Oavsett om du är proffsmålare eller hemmafixare, har du säkert någon gång använt vårt spackel. Ungefär 75 procent av allt färdigblandat vägg- spackel som tillverkas i Norden kommer från oss.

Vårt eget varumärke Dalapro är välkänt bland de flesta professionella målare. Dessutom tillverkar vi spackel åt flera av de ledande färghandelskedjorna i Norden. Vi har använt Pyramid sedan tidigt 90-tal, då i begränsad omfattning.

Under senare år har vi valt att involvera CITK IT Konsult AB som stöd i vårt användande av Pyramid, främst pga kompetens i MPS och lagerhantering. CITK har hjälpt oss att se alla fördelarna med Pyramid. Numera nyttjar vi Pyramid fullt ut. Vi använder MPS och system för automatisk avrapportering via truckdatorer och vi kan nu uppfylla kundernas krav på spårbarhet med minimal arbetsinsats. Trots att vi arbetat i Pyramid sedan länge inser vi varje dag att det finns mer att nyttja i systemet, möjligheterna tycks nästan vara obegränsade.

Varumärket Dalapro ägs av Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac.  Vår primära målgrupp är professionella målare. Dalapro leder utvecklingen av spackel i Europa och arbetar ständigt med innovationer för att utveckla nästa generation av system för ytbehandling av väggar och tak.

DELA INLÄGG