Daniel Svedlund, VD på Lecab i Värmland

Nöjdare kunder och bättre lönsamhet med rätt system för ny-, lager- och begbilar 

Som en del i sitt intranät EzyFlex har Lecab bla hantering av begagnade bilar och processen för detta.
Alla i branschen kan nyckeltalen gällande begagnade bilar. Från inbyte till dess bilen står till försäljning i bilhallen kan det ta upp till 60 dagar. Samtidigt uppgår kapitalkostnaden per bil och dygn till i genomsnitt 300 kronor.

– För drygt ett år sedan fattade vi beslut om att eliminera flaskhalsarna i processen, berättar Daniel Svedlund, VD på Lecab i Värmland.

Lösningen blev att digitalisera begagnatflödet via verktyget CITK Begbil.

– Nu är vi snart nere på en ledtid om 15 dagar, vilket betyder att lönsamheten förbättrats markant.

Total kontroll över begagnatflödet

Lecab Bil i Karlstad och Arvika är auktoriserad återförsäljare för Volkswagen personbilar, Audi, SEAT, Skoda och Volkswagen Transportbilar. 150 medarbetare svarar för försäljning, service, reparationer och reservdelsförsäljning.

– När vi fick upp ögonen för CITK Tools Begbil gick det snabbt. Vi rekryterade en chef för avdelningen begagnade bilar och tillsammans med CITK:s digitala verktyg fick vi total kontroll över begagnatflödet, och i nästa steg även hanteringen av nya bilar och lagerbilar, berättar Daniel Svedlund.

CITK:s digitala verktyg är lika effektiva som lätta att handha. Oberoende av plattform – dator, padda eller telefon – kan brukaren snabbt få en visuell överblick var i processen en begagnad bil befinner sig. Från själva inbytet till moment som kontroll, tester, reparationer, rekonditionering, besiktning och fotografering. Varje moment tilldelas en tidsram och om den överskrids ringer varningsklockan.

– När den varnar vet vi exakt vad som ska göras till vilken bil i respektive moment. Det gör att vi aldrig tappar tempo i arbetet, säger Daniel Svedlund.

Även internrevisioner kan nu skötas både enkelt och strukturerat via intranätet CITK Net.

– Tidigare fick vi leta i mappar på servern. Nu har vi verksamhetsstödet integrerat i EzyFlex intranätet, som hjälper oss att hantera informationsflödet, inflikar Kvalitets- och miljöchef Gunnar Löfdahl.

Ger resultat på sista raden

– CITK har även levererat en modul för våra lagerbilar, eftersom vi har att leva upp till biltillverkarnas krav att underhålla bilarna enligt speciella scheman fram till en kundorder och leverans. Sammantaget kan sägas att vi tack vare CITK:s digitala verktyg väsentligt förbättrat kontrollen på våra processer. Det är inte bara till fördel för våra medarbetare och kunder, utan ger även ett positivt avtryck på sista raden i resultaträkningen, avslutar Daniel Svedlund. 

Lecab Bil AB och Lecab Lastbilar AB är Värmlands största återförsäljare inom Volkswagen Group Sverige och Scania och har tillsammans ca 1 miljard kronor i omsättning med 215 anställda