Niclas Boson, vVD / Fastighet & Drift på Lagermetall

Effektiva lösningar på lager

Med hjälp av CITK har Lagermetall flyttat ut ansvaret för all rapportering till lagrets personal och effektiviserat hanteringen av alla in- och utleveranser. 

Efter ett lyckosamt införande av affärssystemet Pyramid hanterar Lagermetall just nu all inleverans, märkning och interna lagertransaktioner direkt på lagret. Även utleverans av kundorder på företagets produkter som bronsämnen, glidlager och glidelement hanteras nu av lagerpersonalen via surfplattor. Slutresultatet blev mycket lyckosamt, men vägvalet blev ett annat än man från början tänkt sig på Lagermetall.

­– CITK har en förmåga långt utöver det vanliga att sätta sig in i vår verksamhet och förstå våra behov. Vid första projektmötet vände man upp och ner på våra förväntningar och guidade oss i en ny riktning – den riktning som visade sig vara rätt för oss! CITK är en viktig samarbetspartner för oss sedan många år tillbaka. Kompetens och engagemang genomsyrar allt de gör, anser Niclas Boson, vVD / Fastighet & Drift på Lagermetall.

Lagermetall levererar bronsämnen, glidlager och övriga glidelement med hög kvalitet, korta ledtider och med hög servicegrad till industrin sedan 1979