LG Contracting

Ett lyckat införande av EyzFlex tillsammans med LG-Contracting

Hösten 2021 inledde vi vårt samarbete med att införa EzyFlex.

Projektet startade med en workshop där vi identifierade behoven av att digitalisera projekthanteringen, den interna kommunikationen och KMA-arbetet.

Via EzyFlex hanteras projekten på ett användarvänligt arbetssätt hela vägen från anbud, projekt och övergången till eftermarknaden.

Tack vare den processtyrda dokumenthanteringen i EzyFlex underlättas och säkerställs kvalitetsarbetet, företagets mallar, rutiner och policys hanteras på ett enda ställe.

Detta säkerställer exempelvis att projektledaren alltid har tillgång till den senaste utgåvan av företagets dokument.

 

När Nayef Shehadeh, VD, på LG-Contracting får frågan hur de upplevt vårt projekt berättar han:

"Vi har fått ett dynamisk verktyg som vi fortlöpande skräddarsyr för vår verksamhet.
Det ger oss en tydlig bild av respektive projekt där all information är samlad på ett ställe
." 
 

LG Contracting är ett ledande rörinstallationsföretag i Mellansverige. Vi arbetar med att skapa kundanpassade, energieffektiva, hållbara och tekniska lösningar inom värme och sanitet, med minsta möjliga påverkan på miljön.  

Vår tekniska kompetens är hög och vi driver komplexa projekt med smarta energilösningar för förnyelsebar energi, både vid nybyggnation och renovering.

Företaget grundades i Karlstad år 2001 och är sedan 2015 en del av installationskoncernen Instalco.

Kompetens, engagemang och öppenhet är våra ledord.