Climat80

Ett lyckat samarbete mellan Climat80 och Citk

Samarbetet startade vintern 2019 efter att vi tillsammans genomfört en förstudie och inringat Climat80´s digitaliseringsbehov.

När förstudierapporten var lämnad beslöt sig Climat80 med Ida Nylander som projektledare att påbörja projektet med ett Intranät tillsammans med dokument- och avtalshantering på vår EzyFlex plattform.

Behovet av att sprida information inom organisationen på ett enkelt sätt tillgodosågs med ett intranät. Med intranätet kan de dela nyheter och information till både desktop användare och till mobila användare genom en app, och på så sätt ge medarbetarna snabb tillgång till företagets rutiner, instruktioner och övrig information utan att behöva ringa eller maila runt i organisationen.

Att på ett enkelt sätt för medarbetaren hitta rätt dokument i företagets verksamhetssystem, löstes med ett av CITK´s grundsystem EzyFlex dokumenthantering, som har utvecklats i över 20 år för att möta just detta behov. Systemet erbjuder givetvis versionshantering.

När Ida Nylander på Climat80 får frågan hur hon upplevt vårt projekt berättar hon:

”Vi är väldigt nöjda med vårt Intranät och dokumenthanteringsstödet Docman, som jag själv är administratör för. Det som är gemensamt för dessa system är enkelheten att administrera.

Att på ett enkelt sätt nu kunna nå ut med information via pushnoteringar till telefonerna till alla våra medarbetare är smidigt och bra.

CITK har genom hela projektet varit väldigt service-minded och tillgängliga. Projektet planerades väl och följdes upp på ett bra sätt så att alla actions blev genomförda, ett bra och enkelt samarbete helt klart.”