Fredric Jansson, VD Butikskonsult AB

Butikskonsult

Ett system för hela flödet och varje kunds unika behov

Den nordiska inredningsspecialisten Butikskonsult befann sig i en kraftig expansionsfas med växande volymer, nya kunder och nya behov. Ledningen började känna att de vuxit ur sitt affärssystem, som huvudsakligen användes för order och fakturering.

– Vår verksamhet kännetecknas av stora flöden av kundunika offerter och komplex logistik från konceptutveckling till leverans av hela butikslösningar. En kritisk del i vår verksamhet är omfattande produktstrukturer och olika köpare av samma leverans, förklarar VD Fredric Jansson.

Efter en gedigen upphandling för att identifiera rätt system, inleddes samarbetet med CITK IT Konsult AB. En förstudie gjordes och CITK presenterade en ny, sammanhängande lösning baserad på affärssystemet Pyramid, som Butikskonsult investerat i med mycket gott resultat.

– Idag har vi ett system som hjälper oss i alla delar av flödet. Tack vare Pyramids starka Business Intelligence kan vi nu enkelt följa upp och styra alla delar av offert- och orderprocessen, sammanfattar Fredric Jansson.

Butikskonsult är ett av de ledande inredningsföretagen på den nordiska marknaden för butiksinredningar. Verksamheten omfattar butiksplanering, formgivning och butikskommunikation. Butikskonsult AB har 50 anställda och omsätter ca 180 miljoner kronor per år