Borga group

Borga Gruppen

Efter att ha använt sig av en tidigare version av CITK projektsystem togs beslutet under 2019 att göra ett ”omtag” och se över alla processer i projektverksamheten. I samband med det etablerade Borga ett kvalitetsledningssystem med den senaste utgåvan av EzyFlex med CRM/Projekt och processtyrd dokumenthantering i ett enhetligt helt integrerat IT-stöd.

Innan årsskiftet genomfördes workshops för att tillsammans med nyckelpersoner på Borga fånga det aktuella behovet både för den svenska verksamheten men även för att kunna implementera lösningen i hela koncernen, vilket innebär dotterbolag i Norge, Polen, Tjeckien och Litauen.
Den digitala resan har pågått under hela 2020 och de första etapperna är på plats sedan september.

"Systemet gör det möjligt för oss att säkerställa ett standardiserat arbetssätt, från försäljning till leverans, som kommer att öka kvaliteten och lönsamheten i vår projektverksamhet" säger Anders Paulsson, VD i Borga Plåt AB och projektledare för implementeringen.

 

 

 

 

Borga Gruppen

Borga är en hallbyggarkoncern och tillverkare av byggprodukter i stål, med rötterna i Skaraborg och en verksamhet som sträcker sig ut i Europa. Omsättningen 2019 var ca 600 miljoner på 340 anställda.