Tomas Johansson, Assemblin

Assemblin

"Nu kan kunderna följa våra digitaliserade projekt i realtid"

Assemblin EL sparar två heltidstjänster på att digitalisera distributionen av projektdokumentationen till kunderna, som nu kan följa projekten i realtid.

– Digitaliseringen av projektdokumentation är helt klart en vinst för båda parter, säger Tomas Johansson, utvecklingsansvarig för system och produktion på Assemblin EL.

Bakom lösningen står CITK som har sett till att i form av fakturor, tidrapporter och annan projektredovisning som kunden behöver enkelt finns tillhands i en Kundportal EzyFlex.

Idag är det vanligt med partnering i större byggen. Allt går ut på att projektet ska vara transparent för alla parter i tid och kostnader, så att alla underleverantörer jobbar mot samma mål.

– Partnering kräver att vi kan publicera dokumentation som fakturor och tidrapporter automatiskt och göra det enkelt för kunden att navigera i dem. Ofta brukar denna typ av system vara så fulla av funktioner att det är hopplöst för en sällananvändare. Men vi tillsammans med CITK har gjort det så enkelt att kunderna berömmer oss, framhåller Tomas.

Att göra samma arbete manuellt skulle kräva minst två heltidsanställda. Nu hämtas all redovisning automatiskt från affärssystemet till Kundportalen som är tillgänglig som mobil webbapp.

 – Innan digitaliseringsprocessen arbetade projektledarna på olika sätt. En enorm energi tas ur organisationen när alla uppfinner sitt eget sätt att jobba på. Om all data struktureras och arbetsprocessen stödjer personalen, så får man ett bättre resultat på sista raden, menar Tomas Johansson, utvecklingsansvarig för system och produktion på Assemblin EL.

 

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med vittförgrenad historia och lokal närvaro. År 2016 bytte Imtech Nordic namn till Assemblin. Koncernen arbetar inom VS, el och ventilation I Sverige, Norge och Finland.