Jan Bylander, ansvarig Inköp/ Eftermarknad på Andon Robotics.

Andon

”Pyramid effektiviserar projekten och minskar våra administrativa kostnader”

CITK och Andon Robotics har i ett gemensamt projekt infört Pyramid Business Studio som nytt affärssystem. Målsättningarna med det nya system var att förbättra leveranssäkerheten och minimera tidskrävande dubbelarbete.

– Med hjälp av Pyramid har vi lyckats minska våra administrativa kostnader väsentligt, samtidigt som vi har effektiviserat våra projektgenomföranden, säger Jan Bylander ansvarig på Andon.

Den breda funktionaliteten i Pyramid gör det möjligt för verksamheten att växa i systemet. Där man tidigare haft olika system som kräver dubbelarbete, skapar Pyramid en integrerad helhet som fungerar långsiktigt.

Andon Robotics är ett systemhus fokuserat på lösningar för robotiserad lågserieproduktion. Företaget fungerar som en komplett partner för integrering av robotar i produktion. Andon Robotics har 10 anställda och omsatte ca 40 miljoner kronor.