Jeanette Eriksson 
Ekonomichef

Agripro

"Pyramid hjälper oss att hålla koll!"

- Jeanette Eriksson , Ekonomi

När vi 2007 började söka efter ett affärssystem så var några av kraven ett system som kunde hantera uppföljning av service av våra maskiner. Vi vill också ha koll på våra olika avdelningar samt vårt lager av reservdelar och maskiner. Ytterligare ett krav var att vi vill ha närheten till våra konsulter. Genom att analysera nuvarande arbetsmetoder i en förstudie arbetade CITK fram ett förslag där man byggde en anpassad version för maskinhandlare. Vi har i dag ett program som vi känner är pålitligt och inte har några begränsningar. CITK är alltid bara ett samtal bort för att kunna hjälpa till och är skickliga på att ställa rätt frågor och tänka ett par steg till för att hjälpa oss till rätt rutiner.

Agripro AB är en komplett leverantör av maskiner i Örebro, Södermanlands och Värmlands län för lantbruks-, skogs- och entreprenadsektorn. Företaget grundades 1978 och har sedan 1982 varit beläget i Frommesta, där ni fortfarande finner oss.
Omsättning 110 milj, 25 anställda