Universal Power gasar på med Pyramid och CITK

Pyramid är en effektiv helhetslösning som hjälpt vår organisation med nya rutiner och processer.

Med hjälp av CITK och Pyramid har vi effektiviserat och anpassat våra rutiner kring projekt-, order- och lagerhantering. Eftersom CITK har god kännedom om vår verksamhet så har steget till att bygga vidare på användningen av Pyramid inte varit svår.
Vi har definitivt minimerat våra manuella rutiner och kan vi i stället lägga fokus på uppföljning och på att bli mer kostnadseffektiva.