Med fokus på kundnytta

En minst lika viktig del anser vi är att fokusera på kundnytta. Vad har våra kunder för utmaningar där de tjänster/produkter vi tillhandahåller bidrar med extra mycket just nu? En väl motiverad fråga för de flesta att ställa sig. Vi på CITK har digitala verktyg som en naturlig del i vår tjänsteportfölj men vi har också en oerhört stark kompetens i våra medarbetare och konsulter. Kund eller inte kund till CITK, vi tar gärna en diskussion oavsett - har vi verktygen och kompetensen ni söker? Lets talk!