FLEX Interior väljer EzyFlex

CITK har fått uppdraget att införa EzyFlex på Flex Interior. Projektet är uppstartat under hösten och rullar på enligt plan. FLEX kör sedan tidigare även Pyramid Business.
EzyFlex ger möjligheter att jobba med processtyrd dokumenthantering, projekt, CRM och detta med utgångspunkt från det intranät som lösningen erbjuder.

 

FLEX Interior Systems är en av Sveriges marknadsledande leverantörer
av rumslösningar för kontor, handel och industri med en omsättning på ca 150 miljoner och 60 anställda.