Elajo investerar i EzyFlex projekt

Elajo investerar i nytt projektsystem

Efter genomförd förstudie finns nu en roadmap, som fyller de behov av verksamhetssystem som krävs för Elajo.

I första steget ligger tyngdpunkten för verksamhetssystemet på processtyrd dokumenthantering i projekt med integration mot affärssystem.

”Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiteknikföretag med ca 900 medarbetare och en omsättning på ca 900 miljoner.”