Covid19


Hur förhåller vi på CITK oss till Covid 19?

Vi följer folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och hur utvecklingen av Covid19 fortgår.
Vi anser att det är viktigt att alla i samhället medverkar till att hejda smittspridningen och har följande inriktning för att hantera den uppkomna situationen.

Förebyggande insatser
Prioritera alltid en god handhygien, dvs. tvätta händerna regelbundet, särskilt före måltid, vid mathantering och efter toalettbesök
Torka händerna med pappershanddukar
Stanna hemma vid symptom/sjukdom och ytterligare två dagar
Undvik att röra ansikte/ ögon
Undvik att hosta och nysa öppet – gör det i armvecket, använd pappersnäsduk eller dylikt 
Avstånd ska hållas till övriga medarbetare enligt rekommendationer från folkhälsomyndigheten.

Städning och rengöring
Gemensamma ytor, knappar och andra objekt som många medarbetare kommer i kontakt med ska torkas av regelbundet och hållas rena. Lokalvårdarna ansvarar för detta.
Handsprit ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Distansarbete och digitala möten
På CITK har vi möjligheten att jobba på distans och den som vill arbetar hemifrån
Vi genomför nästan uteslutande våra möten via digitala kanaler (under den närmaste perioden) 
Vi skjuter fram mässor, seminarier tills vidare men kör på med digitala möten, webbinarier etc.