CITK implementerar EzyFlex plattformen hos HEROK

CITK inleder samarbete med HEROK och kommer under våren starta ett nytt projekt för införande och digitalisering av EzyFlex med nytt intranät, personalsystem samt ett avtalssystem.

HEROK finns på fem orter och erbjuder allt från hyrtjänst av olika av maskiner, fordon och tillbehör med förare till inköp av byggmaterial.