CITK fortsätter samarbetet med Toyota

Med leveransprecision och kundnöjdhet i fokus

De första 3 årens samarbete med Toyota Sweden har varit väldigt givande. Vi går nu in i 2021 med ett ännu starkare koncept och vi är övertygade att det kommer leda till många spännande utmaningar och framgångar för bäda parter. 
CITK hjälper Toyota att digitalisera olika delar av verksamheten bla i leveransprocessen där man vill uppnå kortare ledtider, bättre planering och slutligen en snabbare och tydligare kundleverans.

 "Vi ser fram mot fortsatt förtroende och spännande uppdrag framöver" säger Matthias Fischer på CITK.