CITK Verksamhetssystem

CITK:s lösning bygger på vår modell för processtyrd dokumenthantering och används dagligen av många företag och tusentals projektledare runt om i Norden för att skapa effektivitet, ordning och kontroll. Gemensamt för våra användare är bland annat att de tidigare sökte ett enhetligt arbetssätt, man hade också en utmaning att hantera all dokumentation i projekten. Med vårt system  kan man få bra kontroll på detta och ett samordnat  effektivt arbetssätt.

Vårt skalbara system skapar idag kundnytta i fler av Nordens största installationsföretag inom byggbranschen, med fler än 15 000 anställda tillsammans. Samma system fungerar även för mindre företag. Kommer mer info inom kort kring möjligheter för mindre och medelstora företag.