Borga Group satsar på CITK verksamhetssystem

Efter att ha använt sig av en tidigare version av CITK projektsystem togs beslutet under 2019 att göra ett ”omtag” och se över alla processer i projektverksamheten. I samband med det etablerade Borga ett kvalitetsledningssystem med den senaste utgåvan av EzyFlex med CRM/Projekt och processtyrd dokumenthantering i ett enhetligt helt integrerat IT-stöd.

 

"Systemet gör det möjligt för oss att säkerställa ett standardiserat arbetssätt, från försäljning till leverans, som kommer att öka kvaliteten och lönsamheten i vår projektverksamhet" säger Anders Paulsson, VD i Borga Plåt AB och projektledare för implementeringen.