CITK öppnar för leverantörsfakturor i Assemblins portal för partneringprojekt 

Kunden och uppdragsgivaren loggar idag enkelt in på extranätet och når där direkt information om projektets ekonomi och nedlagd tid. Informationen hämtas automatiskt från affärssystemets data warehouse.

Nu har CITK skapat funktioner för att ge kunden tillgång till alla leverantörsfakturor i partneringsprojekten.

Sammantaget ger detta enorma tidsvinster i minskad administration då alla transaktioner, tidrapporter och fakturor nu delas med kunden automatiskt.