Bättre kontroll i expansionen för Certego

För snabbväxande företag som Certego behöver man få bra kontroll på projekt och dokument.

Bo Larsson Kvalitets- och miljöchef - Förut lagrade vi projekt-information i Excel och i mailboxar. Men det håller inte i längden av två skäl, menar Bo Larsson som är kvalitets- och miljöchef på Certego.

- Ska man vara med i upphandlingar idag så måste man kunna visa att det finns erforderliga certifieringar, licenser och intyg. De i sin tur kräver att man har koll på sina dokument i ett kvalitets- och miljöledningssystem. Det andra skälet är att när man som vi vill växa med förvärv så ställer detta höga krav på väl fungerande system och processer.

Därför fick CITK uppdraget att leverera ett intranät med processtyrt projektsystem och dokumenthantering där rutiner och mallar tillhandahålls centralt.

 

CERTEGO tillhör ASSA ABLOY-koncernen och arbetar med säkerhet i fastigheter. De har anor från industriell låstillverkning som startades för 150 år sedan. Idag är CERTEGO ett högteknologiskt företag som växer med förvärv över hela Norden.

 

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2018 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools