Med CITKs lagerbilssystem säkerställer vi kvalitén

 

Hanteringen med CITKs hall/lagerbilsmodul underlättar vardagen med de bilar som ska kontrolleras och vid vilket intervall med mera. Här får man en påminnelse vilket gör att kontrollerna inte glöms bort.

En funktion i systemet som är bra är att det går att följa bilen från det den kommer tills den är såld.

Med programmet kommer vi få mindre avvikelser då vi har en större överblick av vagnsparken.

 

 

Atteviks Kvalitet och säkerhetschef Martin Jillbratt

 

 

Atteviks Bil Sverige är återförsäljare med fullserviceanläggningar för Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA och Volkswagen Transportbilar. De har idag verksamhet på sex orter i Småland.