Assemblin:

"Det finns mycket att vinna på att digitalisera projekt och dokumentation."

Assemblin EL sparar två heltidstjänster på att digitalisera distribution av projektdokumentationen till sina kunder. Dessutom upplever kunden det positivt när de kan följa projekten i realtid.

-Digitaliseringen av projektdokumentation är helt klart win-win för båda parter, säger Tomas Johansson som är utvecklingsansvarig för system och produktion på Assemblin EL, som nyligen bytt namn från Imtech, där EL har sitt urprung i Nerikes Elektriska NEA.Bakom lösningen står CITK som har sett till att den projektredovisning kunden behöver i form av fakturor, tidrapporter och andra dokument enkelt finns tillhands i en Kundportal.

-Idag är det vanligt med så kallade parterning-projekt i större byggen. Allt går ut på att projektet ska vara transparent för alla parter i tid och kostnader och att alla underleverantörer ska jobba mot samma mål, säger Tomas.

Transparent och enkelt

- Det här transparenta sättet att jobba kräver att vi kan publicera dokumentation som fakturor och tidrapporter automatiskt och göra det enkelt för kunden att navigera i dem. Om vi skulle göra det manuellt skulle det krävas minst två heltidsanställda. Nu plockar vi ut all redovisning automatiskt från vårt a ärssystem till en Kundportal som man till och med kan nå via en webbapp i sin mobil.

-Ofta brukar denna typ av system vara så fulla av funktioner att det är hopplöst för en sällananvändare. Men vi tillsammans med CITK har gjort det så enkelt att kunderna berömmer oss för det, säger Tomas.

 

Digitaliserad projektprocess

-Byggföretag i allmänhet ser till att alltid ha de bästa handverktygen och senaste ”skruvdragaren”på arbetsplatsen. Men när man pratar digitialisering och kommer till skiktet där projektledare be nner sig ser det sämre ut. Det  nns en stor potential i e ektiv digitaliserad projekthantering, menar Tomas.

-Innan vi påbörjade digitaliseringsprocessen gjorde alla projektledare på olika och sitt sätt. En enorm energi tas ur organisationen när alla upp nner sitt eget sätt att jobba på.
På Assemblin rullar löpande ca 10.000 projekt och alla projekt har ungefär samma process.

-Om vi har som mål att all data ska struktureras och vi har en process att arbeta e er som stödjer vår personal, då inte bara tror jag utan då vet jag att Assemblin får ett bättre resultat på sista raden, menar Tomas.

 

Om Kundportalen

CITK Projektsystem

En webbaserad lösning som fungerar på datorn, såväl som mobilen. CITK och Assemblin har tillsammans projekterat lösningen och CITK har byggt den.
Lösningen hämtar automatiskt transaktionsdata från affärssystemet och distribuerar informationen via extranätet direkt till kunden. Inloggning styr och fördelar rätt projekt till rätt kund via behörighetssystemet.

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2019 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools