Elajo investerar i nytt projektsystem

Efter genomförd förstudie finns nu en roadmap, som fyller de behov av verksamhetssystem som krävs för Elajo.

I första steget ligger tyngdpunkten för verksamhetssystemet på processtyrd dokumenthantering i projekt med integration mot affärssystem.

”Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiteknikföretag med ca 900 medarbetare och en omsättning på ca 900 miljoner.”

 

Vill ni veta mera eller är du intresserad av en demo?

Tryck här för att kontakta någon av säljarna

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2019 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools