När upphör era avtal att gälla?

Ni som hanterar kund- och leverantörsavtal vet vilken tidsödande verksamhet det kan vara. Vårt verktyg ger er full kontroll över alla avtal, med minimal administrativ insats.

CITK Avtal visar när avtal går ut, så att företaget slipper att missa omförhandlingar eller uppsägningar vilket kan bli en dyrbar historia. Proffsig avtalshantering hjälper er inte bara att undvika onödiga konflikter och kostnader. Det signalerar dessutom ordning och reda på alla plan, vilket stärker företagets varumärke.

Verktyget ger behöriga i organisationen tydlig överblick över alla registrerade avtal, grupperade efter just er verksamhet. Den kraftfulla sökfunktionen tar snabbt och enkelt fram viktig information som avtalstyp, giltighetstider och ansvariga hos båda parter.

Det finns funktioner i systemet för att göra leverantörsbedömningar och kategoriseringar och som därmed hjälper till att bibehålla de kvalitetskrav ni har.

 

CITK Avtal

  • Kundavtal
  • Leverantörsavtal
  • Serviceavtal
  • Hyresavtal 
  • Leverantörsbedömning och aviseringsfunktioner
  • Digital signering med EzySign

Kontakta oss för exempel på hur en lösning för avtalshantering kan se ut.