Skapa kvalitet med smidigare ärendehantering

Alla som tar sitt kvalitetsarbete på allvar är noga med att åtgärda inkommande ärenden. Kundärenden eller internt – inget får falla mellan stolarna. 

Vårt lättarbetade verktyg, CITK Support, ger överblick över företagets samtliga ärenden. Det hjälper er att arbeta strukturerat för att skapa ordning och reda och höja upplevd kundkvalitet.

Ärenden kan registreras direkt i CITK Support och tilldelas den person som är ansvarig för uppföljning. En smart genväg är att du kan maila in ett ärende och i ämnesraden ange olika nyckelord  som gör att ärendet landar i en och samma mapp, enkelt att följa upp för utsedd person.

CITK Support möjliggör en smidig revision av er verksamhet. Rapporten ger en tydlig bild av var avvikelserna uppstår och hur ni bäst åtgärdar dem, baserat på insamlad erfarenhet i systemet.

 

CITK Support ärendehantering

  • Se status för en viss period, ort eller avdelning.
  • Koppla ärendet till rätt process.
  • Maila supportärendet med nyckelord i ämnesraden, så landar det direkt i rätt projekt.
  • Se vilka ärenden som är mest frekventa, var de uppstår och varför.
  • Utvärdera vilka åtgärder som effektivast byggt bort olika problem.
  • Överblick i vem som ansvarar för respektive ärende

 

Kontakta oss så berättar vi mer vad CITK Support skulle kunna tillföra i er verksamhet.