Effektiva möten och beslut som når ut

Att samlas runt ett bord för att följa upp genomförda åtgärder och ta beslut i nya frågor, blir ännu effektivare, om rätt mötesstruktur och stöd för dokumentation finns inbyggda i er möteskultur.

CITK Protokoll/Mötesstruktur är ett enkelt system för att effektivisera hanteringen av alla slags möten, från kallelse till dokumentation och spridning av beslut.  I CITK Protokoll aviseras era återkommande möten med försäljning, verkstad och så vidare direkt till berörda medarbetare, utifrån vilka personal- och möteskategorier ni väljer att samordna i systemet.

Det säkerställer att beslutsprotokollen når alla berörda, även de som av olika anledningar inte närvarat. Systemet gör det enkelt att se vilka som tagit del av informationen med ”Jag har läst-funktionen”.

Systemet har en koppling till DOCman, men kan även levereras som fristående databas, om ni redan använder en väl fungerande dokumenthantering.

CITK Protokoll

  • Arbeta strukturerat och effektivt i alla slags möten.
  • Stöd för olika protokoll.
  • Sprid beslut och dokumentation till alla berörda.
  • Inbyggd behörighetsstyrning.
  • DOCman-koppling eller fristående databas.