Projektsystemet där du har full koll

CITK Projekt bygger på vår modell för processtyrd dokumenthantering och används dagligen av många företag och tusentals projektledare runt om i Norden för att skapa effektivitet, ordning och kontroll. Gemensamt för våra användare är bland annat att de tidigare sökte ett enhetligt arbetssätt, man hade också en utmaning att hantera all dokumentation i projekten. Med vårt system  kan man få bra kontroll på detta och ett samordnat  effektivt arbetssätt.

Vårt skalbara projekthanteringssystem skapar idag kundnytta i fler av Nordens största installationsföretag inom byggbranschen, med fler än 15 000 anställda tillsammans. Samma system fungerar även i mindre företag med 20-talet anställda.
 

CITK Projekt

  • Hantera en kundförfrågan hela vägen till färdigt anbud och nytt projekt
  • Styr ditt projekt med överblick över transaktioner, dokumentation, korrespondens, aktiviteter och checklistor
  • Hitta all historik kring projektet
  • Responsiv design

Kontakta oss gärna för en diskussion om vilka möjligheter som kan finnas med CITK Projekt  för er verksamhet.