Ta ett samlat grepp om personalens utrustning, utveckling och utbildning

CITK Personal är ett modernt webbaserat system där personalansvariga på ett smidigt och flexibelt sätt kan sköta företagets HR-ansvar för medarbetarna. I stället för pärmar och hängmappar får ni en ”digital mapp” för allt som berör personalfrågor.

 

I vårt skräddarsydda personalsystem finns samtliga anställda att tillgå via personkort där adressuppgifter, kompetensbeskrivning, utvecklingssamtal, betyg  och certifikat finns.
Här registreras all utrustning som är utlämnat under anställningen, till exempel nycklar, kläder, telefon, dator och kontokort mm. CITK Personal ger företaget en samlad bild i frågor, där ansvaret normalt delas av flera. Allt från onboarding med checklistor till exit och avslut hanteras i CITK Personal.

 

 

CITK Personal 

  • Se hela företagets utbildningsstatus.
  • Låt systemet hålla koll på nästa steg i personliga utbildningsplaner.
  • Få översikt över personlig utrustning
  • Arbeta med era organisationsscheman som utgångspunkt.
  • Onboarding vid nyanställning
  • Checklistor och påminnelsefunktioner
  • Exit och avslut av anställning

 

 

Kontakta oss och beskriv era behov, så berättar vi mer vad CITK Personal skulle kunna tillföra i er verksamhet.