Samla greppet om personalens utrustning, utveckling och utbildning

CITK Personal är ett modernt webbaserat system där personalansvariga på ett smidigt och flexibelt sätt kan sköta företagets HR-ansvar för medarbetarna. I stället för pärmar och hängmappar får ni en ”digital mapp” för allt som berör personalfrågor.

 

CITK Personal 

-Se hela företagets utbildningsstatus både på kort och lång sikt
-Låt systemet hålla koll på nästa steg i personliga utbildningsplaner
-Översikt över utlämnad utrustning
-Arbeta med organisationsscheman 
-Dokumentation kring den anställde
-Onboarding vid nyanställning
-Checklistor och påminnelsefunktioner
-Exit och avslut av anställning

 

 

 

Kontakta oss och beskriv era behov, så berättar vi mer vad CITK Personal skulle kunna tillföra i er verksamhet.