Nybilshantering från fabrik till butik

 CITK Nybil är ett system för att följa nybilsleveranser från fabrik till butik och ut till slutkund. Generalagenten tillhandahåller ofta en fil med leveransdata. Genom att föra in uppgifterna i systemet får bilåterförsäljaren visuell överblick över vilka bilar som är på ingång och kan förbereda resurser för avsyning och åtgärder. Samt inte minst ge bilköparen besked om leveransdatum. Planeringsverktyget effektiviserar på så sätt hela nybilshanteringen, kortar ledtiderna och förbättrar kundupplevelsen. 
 

CITK Nybil finns som molntjänst, som gör det enklare att uppdatera att dela aktuell information mellan inköpare, försäljare och serviceverkstad.


CITK Nybil

  • Säljaren får tydligare leveransprognos för en viss bil.
  • Tillgodose platsbehov i tid.
  • Planera för leveransservice i tid.
  • Ge slutkunden mer exakt leveransdatum.

Kontakta oss och beskriv era behov, så berättar vi mer vad CITK Nybil och övriga systemmoduler nedan kan uträtta i just er verksamhet.