Kortade ledtider ökar marginalerna på begagnat

Hur lång tid tar det i snitt innan era inbytta bilar är åtgärdade och klara att lägga ut till försäljning? Vår molntjänst CITK BegBil ger försäljare och serviceverkstad visuell överblick över varje led i arbetet att få den inkomna begbilen klar för försäljning, såväl i butiken som på er webbplats.

Med full kontroll på alla moment som bilen ska gå igenom, flyter samarbetet mellan ansvarsområdena bättre och ni hittar vägar att undvika fördröjningar tillsammans. På så sätt kan CITK BegBil hjälpa er att effektivisera hela resan från testning till reparationer och rekonditionering. Dagar blir snabbt till veckor. Genom kortade ledtider kan ni stegvis öka marginalerna på era begagnade bilar.

 

CITK BegBil

  • Dela systemet i molnet och skapa överblick för all personal.
  • Hitta flaskhalsar och lösningar.
  • Fördela om verkstadsresurserna snabbare.
  • Öka marginalen genom kortade ledtider.

Kontakta oss och beskriv era behov, så berättar vi mer vad CITK BegBil och övriga system för fordonsmarknaden kan uträtta i just er verksamhet.