När upphör era leverantörsavtal att gälla?

Ni som hanterar många kund- och leverantörsavtal vet vilken tidsödande verksamhet det kan vara. Vårt verktyg CITK Avtal ger er full kontroll över alla avtal, med minimal administrativ insats.

CITK Avtal visar när avtal går ut, så att företaget slipper att missa omförhandlingar eller uppsägningar av avtal vilket kan bli en dyrbar historia. Proffsig avtalshantering hjälper er inte bara er att undvika helt onödiga konflikter och kostnader. Det signalerar dessutom ordning på alla plan, vilket stärker företagets varumärke.

CITK Avtal ger behöriga i organisationen tydlig överblick över alla registrerade avtal, grupperade efter just er verksamhet. Den kraftfulla sökfunktionen tar snabbt och enkelt fram viktig information som avtalstyp, giltighetstider och ansvariga hos båda parter.

Det finns funktioner i systemet för att göra leverantörsbedömningar och kategoriseringar och som därmed hjälper till med att bibehålla de kvalitetskrav ni har.

 

CITK Avtal

  • Kundavtal
  • Leverantörsavtal
  • Serviceavtal
  • Hyresavtal 
  • Leverantörsbedömning och aviseringsfunktioner

Kontakta oss för exempel på hur en lösning för avtalshantering kan se ut.