EzyFlex-Projektsystemet där du har full koll

 

EzyFlex Projekt bygger på vår modell för processtyrd dokumenthantering. Det används dagligen av många företag och tusentals projektledare runt om i Norden.
Syftet är att få ordning och kontroll i projekten och därmed öka effektiviteten.

Gemensamt för våra kunder är bland annat att de tidigare sökte ett enhetligt arbetssätt, man hade också en utmaning att hantera all dokumentation i projekten. Med EzyFlex kan man få ett samordnat, effektivt arbetssätt med god kontroll.

EzyFlex Projekt finns idag hos flera av Nordens största installationsföretag inom byggbranschen, med fler än 15 000 anställda tillsammans. Samma system fungerar även i mindre företag med 20-talet anställda.
 

 Projekt

  • Hantera en kundförfrågan hela vägen till färdigt anbud och nytt projekt
  • Styr ditt projekt med överblick över transaktioner, dokumentation, mailkonversationer, aktiviteter och checklistor
  • Smidig ändring- och tilläggshantering
  • Projektpanelen visar aktiviteter du ska göra i varje steg
  • Hitta all historik kring projektet
  • Perfekt för verksamheter som samarbetar mellan kontor/orter.
  • Webbaserat

När våra kunder berättar om ExyFlex Projekt så är det framförallt två saker de lyfter fram som direkt handlar om kvalitet och lönsamhet:

 

 1. Projektpanelen

Utifrån objektklassificeringen så skapas olika aktiviteter i ett projekt. De visas tydligt i Projektpanelen. Aktiviteterna ändras sedan dynamiskt beroende på var i processen projektet befinner sig (förfrågan, anbud, produktion etc). Det innebär att det är liten risk att missa en aktivitet om t. ex. Bid no bid, affärsriskbedömning eller andra kvalitetskrav du har satt upp för just detta projekt.
Oftast görs klassificeringen utifrån uppskattat värde på projektet, men det kan också vara andra kriterier som bestämmer aktiviteterna i Projektpanelen.
 

 

 2. ÄTA bör man!

Ändrings- och tilläggsarbeten är en viktig sak att hantera och bidrar ofta till god ekonomi. EzyFlex har ett smart system för att hantera ekonomi och dokumentation i ändringsarbeten. Här gör du direkt en bekräftelse till kunden med villkor. Kunden svarar och mailkonversationen kring aktuell ÄTA finns direkt i EzyFlex.
I ÄTA-liggaren får du en överblick över vilka ändringsärenden som finns på projektet, vilka belopp och vad det gäller. Enkelt och smidigt för uppföljning både mot kund och ekonomiavdelningen

 

 

Kontakta oss gärna för en diskussion om vilka möjligheter som kan finnas med EzyFlex Projekt  för er verksamhet.