Intranät och hemsida i samma verktyg

EzyFlex Intranät är ett smidigt CMS-verktyg för innehållshantering och grafisk utformning av intranät och publik hemsida.

Det gör verkligen skäl för sitt namn: Ezy - mycket användarvänligt för att lägga upp nyheter och underhålla sidor på intranätet eller webbplatsen.
Flex – bra möjligheter att variera den grafiska utformningen och anpassa den efter er företagsprofil. Vi har egen kompetens inom design men samarbetar också med er reklambyrå vid behov.

Många företag använder idag EzyFlex i sin verksamhet, vissa för sin publika webbplats, många till intranätet och några för större behörighetsstyrda extranät.

Verksamhetssystemets startsida
I många fall byggs EzyFlex på vår intranätlösning där du når projekten och gör dina uppföljningar. Startsidan och funktionerna är roll- och behörighetsstyrda och användaren kan själv flytta runt och bestämma sitt innehåll på sin sida.

 

Vill ni ha en demo av detta kontakta Matthias eller Sigge, kontaktuppgifter nedan: