Bakgrunden till satsningen var att man vuxit ur kostymen och saknade bra verktyg för att hantera flödet av information.

-Med verktyget CITK Net utvecklades och förfinades vår digitala resa. Idag finns verksamhetsstöd från CITK för hantering av ledtider för begbil, processtyrd dokumenthantering, avvikelsehantering och verktyg integrerat i intranätet. När vi gjorde internrevisioner tidigare fick vi leta i mappar på servern, nu sköts allt både enkelt och strukturerat via intranätet, säger Gunnar Löfdahl Kvalitets och miljöchef. 

 

 

 

 

"Lecab Bil AB och Lecab Lastbilar AB är Värmlands största återförsäljare inom Volkswagen Group Sverige och Scania och hade 2016 ca 1 miljard kronor i omsättning med 215 anställda"

 

 

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2019 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools