Lagermetall valde att effektivisera lagerhanteringen med CITK

 

Projektet har omfattat i huvudsak att flytta ut ansvaret för all rapportering till lagrets personal. 

Efter ett lyckosamt införande hanterar Lagermetall just nu all inleverans, märkning och interna lagertransaktioner direkt på lagret och kommer under hösten även jobba på surfplattor med utleverans av kundorder.

"Micke Preis på CITK har en förmåga långt utöver det vanliga att sätta sig in i vår verksamhet och förstå våra behov. Vid första projektmötet vände han upp och ner på våra förväntningar och guidade oss i en ny riktning, dvs den riktning som var rätt att gå. 
Vår uppfattning är att kompetens och engagemang genomsyrar CITK och de är därför en enormt viktig samarbetspartner för oss sedan många år tillbaka"

 

Niclas Boson, vVD / Fastighet & Drift

 

 

Lagermetall är en pålitlig partner och leverantör till industrin sedan 1979. Vi levererar bronsämnen, glidlager och övriga glidelement med hög kvalitet, korta ledtider och med hög servicegrad.

 

Referenser

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2019 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools