Ett funktionellt intranät effektiviserar den interna kommunikationen hos Boda Såg

 

Boda Såg har tillsammans med CITK driftsatt ett helt nytt Intranät. Detta bygger på grundprodukten IntraNext som genom sin enkelhet  effektiviserar och förbättrar den interna kommunikationen.

 

I företagets verksamhet är medarbetarna geografiskt utspridda både i Sverige och utlandet. Innan IntraNext var på plats präglades den interna kommunikationen av onödigt många mejl och telefonsamtal, vilket var tidsödande för medarbetarna.

 

Med CMS-verktyget IntraNext kan nu samtliga medarbetare vid Boda Såg enkelt sprida information inom organisationen. Med hög tillgänglighet går det snabbt att hitta rätt dokument utan att leta runt på hårddiskar eller mejla runt eller ringa kollegor. Möjligheten med kopplingar till affärssystemet innebär också att viktiga rapporter kan publiceras i realtid och blixtsnabbt nå samtliga medarbetare.

 

Samma CMS-verktyg som används för intranätet användes därefter till att förnya Boda Sågs externa webbplats. En stor fördel med CMS-verktyget är dess enkelhet, exempelvis krävs ingen tekniker och/eller konsult för att lägga upp nyheter på den egna webben.

 

 

Oksana Cifuentes

Ekonomiansvarig

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2019 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools