Bättre kontroll i expansionen för Certego

För snabbväxande företag som Certego behöver man få bra kontroll på projekt och dokument.

- Förut lagrade vi projekt-information i Excel och i mailboxar. Men det håller inte i längden av två skäl, menar Bo Larsson som är kvalitets- och miljöchef på Certego.

- Ska man vara med i upphandlingar idag så måste man kunna visa att det finns erforderliga certifieringar, licenser och intyg. De i sin tur kräver att man har koll på sina dokument i ett kvalitets- och miljöledningssystem. Det andra skälet är att när man som vi vill växa med förvärv så ställer detta höga krav på väl fungerande system och processer.

Därför fick CITK uppdraget att leverera ett intranät med processtyrt projektsystem och dokumenthantering där rutiner och mallar tillhandahålls centralt.

 

Bo Larsson Kvalitets- och miljöchef 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Larsson kvalitets- och miljöchef

 

 

 

CERTEGO är en ledande nordisk leverantör av kompletta säkerhetslösningar. Våra kompetenta och engagerade medarbetare skapar innovativa, trygga och behovsanpassade system. CERTEGO finns på 90 orter i Norden, har över 1 200 anställda och omsätter SEK 1,9 miljarder.

 

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2019 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools