-CITK och Andon Robotics har i ett gemensamt projekt infört Pyramid Business Studio som nytt affärssystem. En av målsättningarna med ett nytt system var att minimera dubbelarbete och förbättra leveranssäkerheten.

- Med hjälp av Pyramid har vi lyckats att minska våra administrativa kostnader väsentligt och samtidigt effektiviserat våra projektgenomföranden, säger Jan Bylander ansvarig på Andon.


 

 

 

Andon

Andon Robotics har 10 anställda och omsätter 40 miljoner sek. Andon Robotics är ett systemhus fokuserat på lösningar för robotiserad lågserieproduktion. Andon är en komplett partner för integrering av robotar i produktion.

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2019 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools