Ett projektsystem ska ha bra koll på dokumentationen

I dag används vårt projekthanteringssystem av två av Nordens största installationsföretag inom byggbranschen. Tillsammans har de mer än 15 000 anställda. Samma system har skalats ned och används av ett mindre företag med 20 anställda.
Gemensamt för våra användare är att de tidigare hade en utmaning att hantera all dokumentation i sina projekt. De sökte ett  enhetligt arbetssätt.
Vår modell för processtyrd dokumenthantering ligger till grund i CITK Projekt och den används nu dagligen av tusentals projektledare runt om i Norden och skapar effektivitet, ordning och kontroll.

  • Hantera en kundförfrågan och driv den hela vägen till ett färdigt anbud, ett anbud som sedan blir ett projekt.
  • Styr ditt projekt med god överblick på transaktioner, dokumentation, korrenspondens och aktiviteter
  • Hitta all historik på rätt kund, i rätt projekt.
  • Anpassat för både dator och mobil.

 

Kontakta oss, vi berättar gärna mer om hur du arbetar med CITK Projekt.

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se