CITK Begbil hjälper till att öka lönsamheten för Sveriges bilhandlare

System ska vara användarvänliga och enkla och bidra till önskad lönsamhet. CITK Begbil är ett bra exempel på det:

När en begagnad bil byts in ska den gå genom flera steg innan den står i butiken klar att säljas: Den behöver med stor sannolikhet gå igenom ett antal olika moment som att repareras, rekondas, besiktigas, fotograferas osv.
Under tiden finns en kapitalkostnad på bilen, branschen räknar med 300 kr per dag. Om ett bilföretag med 500 inbytesbilar kortar ledtiderna med två dagar är det stora summor som kan tjänas in.

För att nå dit gäller det att få kontroll över flödet med inbytesbilar och styra mot mål. Den återförsäljare som har använt systemet längst har effektiviserat flödet med flera dagar per bil. Då företaget säljer 1.000 begagnade bilar per år, så handlar det om en årlig besparing på hundratusentals kronor.

2016 såldes nästan 1,2 miljoner begagnade bilar. Det finns alltså mycket pengar att tjäna på att korta ledtiderna för inbytesbilar hos svenska bilföretag.

Så fungerar CITK Begbil

I systemet fördefinieras de mål man vill uppnå. Processen startas vid inkommen bil.

  • Man anger vilka stationer det aktuella fordonet ska gå igenom.
  • Med färger ser man status och får lätt kontroll på bilar som går för långsamt i processen.

 

  • Varje station klarmarkeras i systemet av ansvarig när bilen är färdig.
  • Om bilen inte följer uppsatt ledtid så kan man få en påminnelse till ansvariga att detta fordon behöver hanteras snabbare.
  • En intressant del är att ta ut statistik, här får man en utmärkt rapport över var flaskhalsarna uppstår, alltså vilka stationer och moment som tar mest tid.
  • Ett större bilföretag kan göra jämförelser mellan olika orter.
  • Det är relativt enkelt att spåra flaskhalsarna likväl som moment som är väldigt effektiva och som kan kopieras till andra anläggningar.

 

 

Målgruppen för CITK Begbil är framförallt de som har volym på minst 500 begbilar per år.

Vill du veta mer om CITK Begbil? Kontakta:

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se

 

 

 

 

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2019 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools