Få koll på ditt GDPR-arbete med vårt verktyg!

I systemet kartlägger du vilka typer av personuppgifter du hanterar och med vilken laglig grund samt knyter händelser och rutiner till det.

På så vis får du en bra överblick av de processer du måste hålla levande för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

Tjänsten kan antingen integreras i din befintliga miljö med CITK Tools-verktyg eller köpas separat som en molntjänst.

Så här fungerar CITK GDPR Tool

I översikten finns de olika databehandlingarna där du hanterar personuppgifter.

På varje databehandling registreras alla de uppgifter som är nödvändiga att ha kontroll på. Till exempel vilka personuppgifter som behandlas, för vilket ändamål, vilken laglig grund det sker på, hur lång lagringstiden är etc.

Till varje behandling kopplas händelser. Händelsen ovan dokumenterar när och vem som ska radera data. När händelsen ska inträffa får utsedd person ett mail.

Under arbetsrutiner kan du hänvisa till dokument som systemdokumentation, rutiner för registerutdrag med mera.

Verktyget hjälper dig att få en överblick och en process kring ditt GDPR-arbete, allt samlat på ett ställe!

 

Mer om dataskyddsförordningen - GDPR

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på alla företag som behandlar personuppgifter. Det gäller både uppgifter om dina kunder och anställda. Det mesta i GDPR påminner om vår nuvarande Personuppgiftslag (PUL) det som skiljer sig är att kraven på dokumentation och att böterna blir betydligt högre om du bryter mot förordningen.

I grunden handlar dataskyddsförordningen om att du som privatperson och anställd ska ha rätten till dina egna personuppgifter. Du ska veta vilka företag och organisationer som lagrar dina uppgifter och du ska ha samtyckt eller avtalat om detta. Det är alltså inte längre tillåtet att lagra eller behandla personuppgifter utan att det finns en laglig grund (avtal eller samtycke).

Som företag ska du kunna visa hur du behandlar personuppgifter i dina olika system och på vilken laglig grund. Du ska ha system för att permanent kunna radera personuppgifter och på uppmaning kunna göra registerutdrag.

Hela arbetet börjar med en kartläggning av vilka personuppgifter man behandlar och på vilken laglig grund detta sker. Därefter blir arbetet med hanteringen av personuppgifter på ett korrekt sätt ett löpande revisionsarbete i varje organisation. Just detta hjälper vårt verktyg CITK GDPR Tool till med.

 

Vill du veta mer eller ha en demo?

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se