Alla mår bra av ordning och reda

Alla verksamheter mår bra av ordning och reda. Du som redan har bra koll på verksamhetens dokument förstår hur det sparar tid och bidrar till lönsamheten. För dig som fortfarande känner en viss oro över hur viktiga dokument hanteras i din organisation så finns det förstås lösningar.Vi erbjuder möjligheten till processtyrd dokumenthantering. Företagets mallar, instruktioner, anvisningar och beskrivningar finns samlade, lätt för den anställde att hitta och man behöver aldrig fundera på om man läser senast gällande version av ett dokument.

Du kan visuellt ta del av dokumenten i processer alternativt i handböcker.

Dokumenten finns i en gällande version, där de gamla versionerna hamnar i arkivet. Dokumentansvarig, dokument-Id, giltighetstid finns med som standardfunktioner i systemet.

Kontakta oss, berätta om dina behov så kommer vi med ett lösningsförslag:

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se