CMS

CITK NET är ett CMS-verktyg (Content Management System) och används till innehållshantering för både hemsidor och intranät. Det är mobilanpassat, vänligt mot Google, kan fås med e-handel och flexibelt i den grafiska utformningen.

Listan på kunder

Listan på kunder kan göras lång. Många företag använder CITK NET någonstans i sin verksamhet, vissa för sin webbplats, många till intranätet och några för stora behörighetsstyrda extranät. Vi är glada och stolta för alla installationer och vill nämna några kunder där CITK NET dagligen används.

 • Elajo
 • Certego
 • Sibylla Shop in Shop, Atria Scandinavia 
 • Arvin Meritor
 • Würth Svenska AB
 • Assemblin
 • Axima
 • Pac-Production
 • Söderbergs Bil
 • Arver Bil
 • Boda Såg
 • Engströms Bil
 • Svenstigs AB

Vill du uppdatera enklare? Kontakta:

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se