Ärendehantering handlar om kvalitet.

Alla som tar sitt kvalitetsarbete på allvär är noga med att  följa upp och åtgärda de ärenden som kommer in. Målet är att inget ska falla mellan stolarna.  Det kan vara interna ärenden men också ärenden från dina kunder.

För att skapa ordning och reda så behövs ett strukturerat arbetssätt och ett lättarbetat verktyg, CITK Support.

Ärenden kan registreras direkt i CITK Support och tilldelas den person som ska följa upp ärendet. En nyttig funktion är att du kan maila in ett ärende och genom att tilldela en hashtag # i ämnesraden så landar ärendet i en och samma mapp, enkelt att följa upp för utsedd person.

  • Få smidig överblick över företagets samtliga ärenden.

  • Se status för en viss period, för en specifik ort eller en avdelning inom företaget.

  • Koppla ärendet till den process det tillhör.

  • Maila in ett supportärende med  # i ämnesraden så landar det direkt i rätt projekt.

  • Ta ut rapporter för att se trender på vilka ärenden som är mest frekventa, var de uppstår och varför.

  • Utvärdera vilka åtgärder som lyckosamt byggt bort vissa problem.

 

Med CITK Support kan du göra en smidig revision av er verksamhet där man får en bra bild över var avvikelserna uppstår och hur du på bästa sätt kan åtgärda detta med hjälp av insamlad erfarenhet i systemet.

Låt oss förutsättningslöst lyssna på vilka behov ni har, kontakta:

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se