Avtalshantering på ett enkelt och proffsigt sätt.

Har du många avtal med dina kunder vet du vilken tid hanteringen tar. Sköter du avtalen proffsigt så stärker du företagets varumärke, du signalerar att du har ordning och reda. Vill du göra det ännu enklare för dig? Få full kontroll över företagets avtal utan stora administrativa resurser med CITK Avtal:

CITK Avtal används bland annat för att hantera:

  • Kundavtal
  • Leverantörsavtal
  • Serviceavtal
  • Hyresavtal
  • m.m.

Med hjälp av vår avtalshantering är det svårt att missa en tidpunkt för omförhandling eller uppsägning.

Systemet ger en översikt över registrerade avtal och med olika behörighetsnivåer finns de tillgängliga för rätt personer i din organisation.

Alla avtal hanteras i enkla översikter inom olika grupperingar som anpassas för just din verksamhet. Med den kraffulla sökfunktionen är den enkelt att få fram information som avtalstyp, giltighetstider och ansvarig.

När upphör dina avtal att gälla?

Du får full kontroll över företagets avtal utan stora administrativa resurser. Avtalsmodulen används i flera stora företag för att hantera. Med hjälp av CITK Avtal är det svårt att missa en tidpunkt för omförhandling eller uppsägning.
 

För mer information kontakta:

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se