Här är personerna du ska jobba med om du vill göra ditt företag mer effektivt och lönsamt

CITK hjälper företag att bli effektivare genom att omsätta dagliga arbetsmoment till effektiva processer och flöden.
Det gör vi genom att utveckla affärs- och verksamhetssystem med utgångspunkt i hur du och din organisation tänker.

De flesta av våra konsulter har jobbat över 10 år tillsammans, några över 20 år... 

 

Helene Rutqvist
Thomas Rhan
Mika Valjus
Mikael Preis
Mattias Fischer
Meggie Chiew
Mattias Duberg
Jonathan Thelander
Magnus Nilsson
Fredrik Axelsson
Christer Rönningborg
Sigge Dufvander
Lars-Eric Dedorson
Stefan Englund