Konsulter

Vi på CITK är verksamhetskonsulter med kompetens att hjälpa företag att bli effektivare och lönsammare genom integrerade affärs- och verksamhetssystem. Som konsulter är vi specialister på att omsätta vardagliga arbetsmoment till effektiva processer och flöden, med utgångspunkt i hur människorna i verksamheten tänker och arbetar.

Tack vare god lönsamhet och tydliga målsättningar har vi kunnat rekrytera några av de vassaste specialisterna. Flertalet av våra medarbetare har varit engagerade i företaget över tio år och flera är idag delägare.

Helen Rutqvist

Matthias Fischer

Sigge Dufvander

Thomas Rhan

Mikael Preis

Mika Valjus

Fredrik Axelsson

Charlotta Malmberg

Jonathan Thelander

Mattias Duberg

Meggie Chiew

Magnus Nilsson

Christer Rönningborg

Stefan Englund