Konsulter

Vi på CITK är verksamhetskonsulter med kompetens att hjälpa företag att bli effektivare och lönsammare genom integrerade affärs- och verksamhetssystem. 

Tack vare god lönsamhet och tydliga målsättningar har vi kunnat rekrytera några av de vassaste specialisterna. Flertalet av våra medarbetare har varit engagerade i företaget över tio år och flera är idag delägare.
Som vi ser det är en viktig nyckel till framgång förmågan att samarbeta, både med våra kunder men också internt, det är vi på CITK väldigt måna om och värderar högt.

Helen Rutqvist

Matthias Fischer

Sigge Dufvander

Thomas Rhan

Mikael Preis

Mika Valjus

Charlotta Malmberg

Jonathan Thelander

Mattias Duberg

Meggie Chiew

Magnus Nilsson

Stefan Englund

Marcus Heyle